Zoeken
  • Bostuinonderhoud.nl

Vergunning voor het kappen van bomen

Ook wij hebben gewoon een vergunning nodig voor het kappen van de bomen in uw tuin. Deze kapvergunning is tevens vereist als wij een boom heel grondig moeten snoeien, bijvoorbeeld door een kruin te verwijderen.


De ecologische schade van het kappen van een boom is groot. Op basis van de leeftijd van de boom kunnen wij voor evenwichtig nieuwe aanplant zorgen. Indien dit niet geheel op uw eigen perceel kan, kunnen wij nieuwe aanplant in belangrijke Europese bossen laten plaatsvinden, samen met onze partners. Dit is onze bijdrage aan natuurbehoud.


De verschillende regels om een kapvergunning of het boomkruinen aan te vragen zijn afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Als blijkt dat bij u een boom moet worden gekruind of gekapt - of als u graag ziet dat deze gekapt wordt - kunnen wij u werk uit handen nemen door met hen contact op te nemen. Daarna begeleiden we u bij de aanvraag.


Kapvergunning regelen? Vraag het ons


Omgevingsvergunning van uw gemeente


De regelgeving voor het kappen van bomen in de tuin is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke verordening ( APV ). Deze is per gemeente en gebied verschillend.


Wel is de manier waarop de kapvergunning kan worden aangevraagd overal gelijk; het kan zowel schriftelijk als via het omgevingsloket.


Het aanvragen van een kapvergunning voor de bomen in uw tuin.


U mag de aanvraag bij de gemeente zowel schriftelijk als via het omgevingsloket indienen. Het is daarbij belangrijk om de juiste boomsoort te bepalen, duidelijk de reden aan te geven waarom deze gekapt moet worden en ook de manier waarop we die willen gaan kappen.


Dit moet op een goede, veilige en verantwoorde manier worden aangepakt.


Hoewel u als eigenaar de enige bent die de aanvraag mag indienen, kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor de juiste uitvoering. Het advies en de uitvoering kunnen wij leveren - maar de aansprakelijkheid voor de vergunningsaanvraag ligt bij uzelf als eigenaar.


Wij kunnen u hierover informeren en helpen u bij de aanvraag. Zodra deze wordt goedgekeurd verzekeren wij u van een veilige en correcte uitvoering van de werkzaamheden.


De restanten van de boom zullen wij vakkundig afvoeren.5 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Abonnement en beheer

Voor het beheer en onderhoud van de bos tuinen van onze klanten hebben wij een flexibel abonnement ontwikkeld. Dit houdt rekening met de diversiteit van alle verschillende tuinen. Ons stelt het in st